Plečnikov spomenik Napoleonu in Iliriji

80 let spomenika Napoleonu in Iliriji Jožeta Plenika, razstavni katalog, Ljubljana (Arhitekturni muzej Ljubljana), str. (1 – 11) I. Okoliščine nastanka spomenika po sočasnih virih in časopisnih poročilih Slovesno odkritje spomenika je bilo v Ljubljani na Valvasorjevem...

Ivan Čargo in slovenska zgodovinska avantgarda

Goriški letnik; Zbornik Goriškega muzeja 33/34/II; (Marušičev zbornik; Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča), Nova Gorica (Goriški muzej) 2009/2010, str. 575 – 587 V letu 2008 smo se spominjali stodesete obletnice rojstva in petdesete...

Misliti Trst

Misliti Trst Sfinga ob morju – gordijski vozel Slovenstva? Aleksandra ne bo, zato se ga je treba lotiti s potrpežljivim odmotavanjem. Nekoliko skrajšano besedilo, objavljeno v Dnevniku /Objektivu 8. 1. 2011, št. 6. str. 18 – 20; celotno besedilo,prevedeno v poljščino...

Izguba meril in imunske odpornosti

Delo 1. 8. 2011, št. 176, str. 5 Zadnjo novico o dolgi in še ne končani sagi o ljubljanskem Kolizeju povzemam po Žurnalu (16. 7. 2011, št. 28, str.7), kjer berem, da začasni minister Boštjan Žekš ne bo spremenil odločitve nekdanje ministrice Majde Širca glede...

Od Narodnega doma do Narodne galerije

Od Narodnega doma do Narodne galerije Ob devetdesetletnici Narodne galerije Zbornik za umetnostno zgodovino / Archives d’histoire de l’art /Art History Journal; Nova vrsta XLVI, Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 2010, str. 360 – 362 Visoki jubilej...

Slovenska likovna avantgarda In kritika

S pojavom konstruktivizma na Slovenskem se je slovenski človek, opredeljen z razmeroma dolgo tradicijo zavestnega nacionalnega kultur­nega ustvarjanja, srečal z vrsto povsem novih ob­lik kulturnega, ožje umetnostnega delovanja. Te niso sodile v noben dotlej znani...