Domov

Plečnikov spomenik Napoleonu in Iliriji

80 let spomenika Napoleonu in Iliriji Jožeta Plenika, razstavni katalog, Ljubljana (Arhitekturni muzej Ljubljana), str. (1 – 11) I. Okoliščine nastanka spomenika po sočasnih virih in časopisnih poročilih Slovesno odkritje…

Ivan Čargo in slovenska zgodovinska avantgarda

Goriški letnik; Zbornik Goriškega muzeja 33/34/II; (Marušičev zbornik; Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča), Nova Gorica (Goriški muzej) 2009/2010, str. 575 – 587 V letu 2008 smo…

Misliti Trst

Misliti Trst Sfinga ob morju – gordijski vozel Slovenstva? Aleksandra ne bo, zato se ga je treba lotiti s potrpežljivim odmotavanjem. Nekoliko skrajšano besedilo, objavljeno v Dnevniku /Objektivu 8. 1.…

Izguba meril in imunske odpornosti

Delo 1. 8. 2011, št. 176, str. 5 Zadnjo novico o dolgi in še ne končani sagi o ljubljanskem Kolizeju povzemam po Žurnalu (16. 7. 2011, št. 28, str.7), kjer…

Izidor Cankar – slovenski avantgardist?

Izidor Cankar - slovenski avantgardist? Cankar likovni kritik; referat na simpoziju Izidor Cankar - delo in osebnost, Cankarjev dom, Ljubljana7. 11. 1985; objavljeno v Sodobnosti, št. 2, Ljubljana 1986, str.…

Estetika v likovni publicistiki zadnjega desetletja

Prispevek na kolokviju Estetika na Slovenskem Slovenskega društva za estetiko, objavljeno v Sodobnosti št. 11, Ljubljana 1988, str. 1095 - 1100 Za kolikor toliko temeljitejše razkrivanje esteti­ke ali estetik likovno teoretičnih…

Od Narodnega doma do Narodne galerije

Od Narodnega doma do Narodne galerije Ob devetdesetletnici Narodne galerije Zbornik za umetnostno zgodovino / Archives d’histoire de l’art /Art History Journal; Nova vrsta XLVI, Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 2010,…