Category: Modernizem / Teorija / Retrogarda

Izidor Cankar – slovenski avantgardist?

Izidor Cankar - slovenski avantgardist? Cankar likovni kritik; referat na simpoziju Izidor Cankar - delo in osebnost, Cankarjev dom, Ljubljana7. 11. 1985; objavljeno v Sodobnosti, št. 2, Ljubljana 1986, str.…

Estetika v likovni publicistiki zadnjega desetletja

Prispevek na kolokviju Estetika na Slovenskem Slovenskega društva za estetiko, objavljeno v Sodobnosti št. 11, Ljubljana 1988, str. 1095 - 1100 Za kolikor toliko temeljitejše razkrivanje esteti­ke ali estetik likovno teoretičnih…