Ivan Čargo in slovenska zgodovinska avantgarda

Goriški letnik; Zbornik Goriškega muzeja 33/34/II; (Marušičev zbornik; Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča), Nova Gorica (Goriški muzej) 2009/2010, str. 575 – 587 V letu 2008 smo se spominjali stodesete obletnice rojstva in petdesete...

Slovenska likovna avantgarda In kritika

S pojavom konstruktivizma na Slovenskem se je slovenski človek, opredeljen z razmeroma dolgo tradicijo zavestnega nacionalnega kultur­nega ustvarjanja, srečal z vrsto povsem novih ob­lik kulturnega, ožje umetnostnega delovanja. Te niso sodile v noben dotlej znani...